Home office a BOZP a PO

S rozvojem informačních a komunikačních technologií se otevřely možnosti pro další formy práce a také alternativní pracoviště.

Oblíbenou formou se stal home office. 13 % podniků v zemích EU uvádí (projekt ESENER – 2), že jejich zaměstnanci pravidelně pracují z domova. Pozor, je třeba rozlišovat mezi občasnou prací domtj. home office a trvalou prací z domova (popřípadě odjinud)tj. home working. Výhodou práce z domova je bezesporu úspora času a výběr vyhovujícího prostředí, ale nevýhodou je především prolínání pracovní a nepracovní činnosti a rušivé vnější podněty.

Podle projektu ESENER – 2 % podniků v zemích EU uvádí, že jejich zaměstnanci pravidelně pracují z domova, ale pouze 29 % z nich provedlo hodnocení rizik také i na domácí pracoviště.

Řízení rizik

Problematická je povinnost zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 101, odst. 1): Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Podle zjištění projektu ESENER – 2 provedlo pouze 29 % zaměstnavatelů nabízejících home office identifikaci a hodnocení rizik na domácím pracovišti. To je velmi obtížné především proto, že pracovník nebo tým, který řízení rizik provádí nezná konkrétní podmínky na domácím pracovišti a ani na něj nemá přístup. Musí se tedy spolehnout na informace předané zaměstnancem. Zaměstnanec by měl být prokazatelně poučen (proškolen) o pravidlech při práci formou home office.

Protože ale druh a způsob práce je znám a zpravidla je nejčastější formou home office práce s použitím IKT technologií, můžeme je hodnotit stejně jako rizika na standardních pracovištích zaměstnavatele. Jsou to rizika obvyklá pro práci na PC tj. rizika při práci se zobrazovacími jednotkami, psychosociální rizika, poruchy pohybového aparátu – nedostatek pohybu, dlouhodobé sezení, zátěž malých svalových skupin atd.

Kontrolní činnost

Zaměstnavatel má povinnost podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 102 odst. 3): pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. To není ale na domácím pracovišti možné – soukromí zaměstnanců (a ochrana obydlí viz článek 12 Listiny základních práv a svobod) má přednost před BOZP, není tedy možné provádění kontrol bydliště zaměstnance zaměstnavatelem bez jeho souhlasu.

Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatel o podmínkách home office

  1. Je vhodné stanovit pravidla pro využívání home office a zaměstnance s nimi prokazatelně seznámit. Měla by obsahovat:
  2. Způsob zadávání pracovních úkolů a předávání práce.
  3. Způsob komunikace se zaměstnavatelem během home office.
  4. Pravidla pro rozvržení pracovní doby – např. kdy bude k dispozici online apod.
  5. Místo pro home office.
  6. Ustanovení o BOZP a PO, která bude dodržovat.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK